SZENTSÉGI ÉLET

Keresztség

Az első és legfontosabb szentség, mely megnyitja az utat a többi szentségek felé, általa az ember megszabadul a bűnöktől, Isten gyermekévé születik újjá, és eltörölhetetlen jeggyel Krisztushoz hasonlóvá válva az Egyház tagja lesz.

/Magyar Katolikus Lexikon/

A keresztség szentségében bárki részesülhet, aki még nem volt megkeresztelve. Föltétele a hit, amelyet nyilvánosan megvall a felnőtt keresztelendő, illetve a gyermek esetében megvallanak a szülők.

Az Egyházi házasság nem feltétele a keresztségnek! De érdemes elgondolkodni rajta, hogy ez az örömteli alkalom arra is lehetőség, hogy a szülők rendezzék egyházi házasságukat.

Keresztszülő az lehet, aki elmúlt 16 éves, meg van keresztelve és ha nem Dányban keresztelték, akkor a keresztelés tényét tudja bizonyítani keresztlevéllel.

A kereszteléskor védőszentet választunk a gyermekek számára. A védőszent feladata, hogy aki szent életet élt, és már ott van a jó Isten mellett, járjon közbe védencéért és segítse őt. Lehet kérni az ő közbenjárását is imáinkban. Egy szimpatikus szentet érdemes tehát választani, s amikor gyermeketek nagyobb lesz, meséljétek el neki, hogy ki a védőszentje és miért választottátok őt neki.

A Keresztség fontos dolog egy ember életében, de vajmi keveset ér, ha itt megáll a dolog. Kedves Szülők folytassátok gyermeketek keresztény nevelését, gyertek el vele a szentmisére, plébániai programokra, legyetek közösségünk tagjai. Helyet mindenki számára biztosítunk a templomban és imádságainkban!

A Keresztelésre jelentkezni a plébánián lehet.


Bűnbocsánat szentsége

Jézus Krisztus által rendelt szentség a keresztség után elkövetett bűnök eltörlésére. – Krisztus ui. a megváltásban kinyilvánította Isten atyai irgalmát, s egyben engedelmességével, áldozatával engesztelést nyújtott a világ bűneiért, azért joga volt megbocsátani a bűnöket, s meg is határozhatta az ember számára a megbocsátás föltételeit.

/Magyar Katolikus Lexikon/

Vagy ismertebb nevén Szentgyónás! A szentgyónás kicsit hasonlít az otthoni rendrakásra, takarításra. amiikor minden a helyére kerül. A szentgyónásban Isten a mi segítségünkkel a helyére rak mindent az életünkben. A szentgyónásra lelkiismeret vizsgálattal szoktunk készülni, ehhez találunk segítséget az alábbi linkeken:

https://pesterzsebetigorogkatolikus.hu/ujszovetsegi_altalanos_lelki_tukor.pdf

https://pestiferences.ferences.eu/2018/03/02/lelkitukor-felnotteknek-a-szeretet-10-perce-alapjan/

A Szentgyónás csak kívülről tűnik félelmetesnek. Bátran jöjjünk és találkozzunk Isten szeretetével.

 LETÖLTÉS GYÓNÁ…NETE.PDF


Eukarisztia

Teljes értelemben az Eukarisztia Jézus áldozati teste és vére a kenyér és a bor színe alatt, ahogy ő ebben a jelképben az utolsó vacsorán keresztáldozatát elővételezte és mint örök emlékezetét az Egyházra hagyta.

/Magyar Katolikus Lexikon/

A szentmise az Egyház életének középpontja, ahogyan a Katolikus egyház Katekizmusa mondja: csúcs és forrás. Minden egyes szentmisében újra átélhetjük Krisztus húsvéti titkát, az Ő szenvedését és feltámadását!

Templomunkban a szentmisék rendjét itt olvashatjuk: Szentmisék


Bérmálás

A Bérmálás a Szentlélek közlésének szentsége, mely a keresztségben kapott újjászületést, a megváltás misztériumába való beavatást elevenné, hatékonnyá teszi.

/Magyar Katolikus Lexikon/


Házasság

Egy férfi és egy nő egész életre szóló, szabad akarattal vállalt szövetsége, mely természete szerint a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul.

/Magyar Katolikus Lexikon/


Egyházi rend

Az Úr Krisztus által alapított hét szentség egyike, mely által isteni rendelés folytán egyesek eltörölhetetlen jegyet kapnak, és ezzel szent szolgálatra rendelt személyekké válnak; vagyis olyanokká, akik arra vannak szentelve és rendelve, hogy fokozatuknak megfelelően Krisztusnak, a főnek személyében teljesítsék a tanítói, megszentelői és kormányzói föladatot, s így pásztor módjára gondoskodjanak Isten népéről.

/Magyar Katolikus Lexikon/

Isten minden korban kiválasztja a maga embereit, hogy segítői legyenek az evangélium terjesztésében. Ha úgy érzed Isten Téged is hív, keresd plébánosodat, aki maga is meghívott, segíteni fog!


Betegek Kenete

A beteg a Szentlélek kegyelmét kapja, amely az egész embert segíti és tökéletesíti: megerősíti az Istenbe vetett bizalomban, erőt ad a kísértések ellen, s alkalmassá teszi arra, hogy betegségét erős lélekkel viselje, sőt, küzdjön egészségéért, ha az szolgál üdvösségére, illetve kérje és elfogadja a jó halál kegyelmét, ha Istennek ez az akarata.

/Magyar Katolikus Lexikon/